Om oss
UA-83292653-1 960983150649507

Annelunds EKO nöt och lamm, samt bigård

Vi har en liten gård belägen i Näshulta, Södermanland. Vi har en småskalig ekologisk uppfödning av allmogefår.

De 25 tackor som finns i vår besättning är alla födda på vår gård och de härstammar från den första tackan som jag fick i present 1988.

Våra djur går på bete i stora natursköna hagar. Vi har inte fler djur i vår besättning än att vi kan behandla dem som enskilda individer. Vi säljer köttlådor av lamm i slutet av oktober varje år.

Inlägg

 

Annelunds småskaliga produktion av nöt och lamm. Färdig för EKO-certifiering från och med 4/5  2019.

Bigården sköts enligt ekologiska normer men är inte certifierad.

Senaste nyheter

 

 

Från och med 4/5 2019 är både djur- och sädesproduktionn ekocertifierad.

Copyright @ All Rights Reserved

Kontakt:

 

Annelie Bosdotter 070-7737058

Thomas Andersson 070-4992155

E-mail   annelundsbigard@telia.com